WhatsApp chat
 • Hizmet Sözleşmesi

  WEB SİTESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
   
  Madde1 - TARAFLAR
  Bir tarafta Turgut Temelli Cad. Ayaz İş Merkezi Kat: 7 No: 21 MALATYA adresine mukim 3w İnternet Teknolojileri Bilgi İşlem,Web Tasarım ve İnternet Hizmetleri (Kısaca 3w İnternet Teknolojileri olarak anılacaktır) ile diğer taraftan……….…………………………………………………..…………………………..……………………………… adresinde mukim……...………………………………………….…………………………………....………............................. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.
   
   MADDE 2 - KONU
  İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının 3w İnternet Teknolojileri tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.
   
   MADDE 3- MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
  3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.
  3.3 MÜŞTERİ, 3w İnternet Teknolojileri tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının 3w İnternet Teknolojileri’ a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
  3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, 3w İnternet Teknolojileri ‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
   
  MADDE 4- 3w İnternet Teknolojileri’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1 3w İnternet Teknolojileri, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
  4.2 3w İnternet Teknolojileri, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.
  4.3 3w İnternet Teknolojileri, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
  4.4 3w İnternet Teknolojileri, Ek-1’ de yer alan özelliklerde yazılım/tasarım’ ı, Ek-1’ de belirlenen teslim tarihine kadar bitirmeyi taahhüt eder.
  4.5 3w İnternet Teknolojileri, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım/yazılım’ ın kaynak kodlarını 3w İnternet Teknolojileri yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.
   
  Madde 5- HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
  5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi Bir (1) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen hosting ve alan adı ücreti mukabilinde uzatılabilir.
  5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan 3w İnternet Teknolojileri sorumlu değildir.
  5.3 Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden 3w İnternet Teknolojileri sorumlu tutulamaz.
  5.4 3w İnternet Teknolojileri,  geliştirilen ek yazılım hizmetini (Versiyon Yükseltme) ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.
  5.5 Hizmet bedeli 3w İnternet Teknolojileri tarafından .... Modül olarak (.......TLx....) ....... TL (Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
  5.6 Hizmet bedeli’nin %50’ si iş başlangıcında (....... TL), kalan %50’si (....... TL)tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı 3w İnternet Teknolojileri’ a ödenecektir.
  5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, 3w İnternet Teknolojileri taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
   
  MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde MALATYA
  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) madde, 1 (Bir) sayfa dan oluşan  işbu sözleşme
  .. / .. / ....  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.
    
  Müşteri
  [İmza/Kaşe]
   
  3w İnternet Teknolojileri,Web Tasarım ve İnternet Hizmetleri
   [İmza/Kaşe]
   
   

Copyright © 2001 - 2022 , Tüm Hakları Saklıdır.