WhatsApp chat
 • Google Çözüm Merkezi

  Gelişmiş Operatörler

  Google, kendisi için özel anlama sahip sorgu kelimeleri olan çeşitli gelişmiş operatörleri destekler. Tipik olarak bu operatörler arama işlemini etkilemekte ve hatta Google’a farklı türde arama yapmasını söylemektedirler. Örneğin “link:” özel bir operatördür ve [link:www.google.com.tr] araması normal bir arama yapmayıp www.google.com.tr adresine bağlantısı olan web sayfalarını arar.
   
  Daha genel operatörlerin bazıları, kelimeler yerine noktalama işareti kullanır veya iki nokta üst üste işaretini gerektirmezler. Bu operatörler arasında OR (veya), “” (çift tırnak), - (eksi işareti) ve + (artı işareti) sayılabilir. Bu tür operatörler hakkında daha fazla bilgiye Arama Esasları sayfasından erişebilirsiniz. Bu özel operatörlerin çoğuna ise Gelişmiş Arama sayfasından erişilebilir. Aşağıda Google’ın desteklediği özel operatörlerin bir listesi verilmiştir.
   
   

  Alternatif sorgu türleri

  cache:
  Sorguya başka kelimeler eklerseniz Google önbelleğindeki belgede bu kelimeleri vurgular. Örneğin [cache:www.google.com.tr web] önbellekteki içeriği “web” kelimesi vurgulanmış olarak gösterir.
   
  Bu işleve Google’ın sonuçlar sayfasında “Önbellek” bağlantısına tıklamak suretiyle de erişilebilir.
   
  [cache:] sorgusu Google’ın önbelleğindeki web sayfasının sürümünü gösterir. Örneğin [cache:www.google.com.tr] Google’ın önbelleğindeki Google ana sayfasını gösterecektir. “cache:” ile web sayfasının URL’si arasında boşluk olmamalıdır. 
   
   
   
  link:
  [link:] sorgusu belirtilen web sayfasına bağlantı veren web sayfalarının listesini verir. Örneğin [link:www.google.com.tr] Google ana sayfasına işaret eden bağlantılara sahip web sayfalarının listesini verecektir. “link:” ile web sayfasının URL’si arasında boşluk olmamalıdır.
   
  Bu işleve Gelişmiş Arama sayfasındaki Sayfaya Özel Arama > Bağlantılar altından da erişilebilir. 
   
   
   
  related:
  [related:] sorgusu, bu sorguda belirtilen web sayfasına benzer web sayfalarının listesini verir. Örneğin [related:www.google.com] sorgusu Google ana sayfasına benzer web sayfalarının listesini verecektir. “related:” ile web sayfasının URL’si arasında boşluk olmamalıdır.
   
  Bu işleve Google’ın sonuçlar sayfasında “Benzer Sayfalar” bağlantısına tıklayarak ve Gelişmiş Arama sayfasındaki Sayfaya Özel Arama > Benzer altından da erişilebilir. 
   
   
   
  info:
  [info:] sorgusu Google’ın söz konusu web sayfasıyla ilgili olarak sahip olduğu bazı bilgileri gösterir. Örneğin [info:www.google.com.tr], Google ana sayfasıyla ilgili bilgileri gösterecektir. “info:” ile web sayfasının URL’si arasında boşluk olmamalıdır.
   
  Bu işleve, web sayfasının URL’si doğrudan Google’ın arama kutusuna yazarak erişilebilir.
   
   

  Diğer bilgi gereksinimleriniz

  define:
  [define:] sorgusu kendisinden sonra girilen kelimelerin, farklı çevrimiçi kaynaklardan toplanmış tanımını getirir. Verilecek tanım tüm kelime grubu için olacaktır (yani tüm kelimeleri tam olarak girildikleri sıraya göre içerecektir). 
   
   
   

  Sorgu değiştiriciler

   
  site:
  Sorgunuza [site:] eklerseniz Google sonuçları, verilen etki alanındaki web siteleriyle sınırlar. Örneğin [yardım site:www.google.com.tr] ifadesi www.google.com.tr içerisinde yardım konularıyla ilgili sayfaları bulur. [yardım site:com] ifadesi .com uzantılı URL’lerde yardım hakkında sayfalar bulur. "site:" ile etki alanı arasında boşluk olmamalıdr.
   
  Bu işleve Gelişmiş Arama sayfasındaki Gelişmiş Web Araması > Etki Alanları altından da erişilebilir. 
   
   
   
  allintitle:  
  Bir sorguyu [allintitle:] ile başlatırsanız Google sonuçları, başlığında arama kelimeleri bulunan sitelerle sınırlar. Örneğin [allintitle:google arama] ifadesi başlığında “google” ve “arama” kelimeleri geçen belgeleri döndürecektir.
   
  Bu işleve Gelişmiş Arama sayfasındaki Gelişmiş Web Araması > Bulunduğu Yerler altından da erişilebilir.
   
   
  intitle:
  Sorgunuza [intitle:] eklerseniz Google sonuçları, başlığında bu kelimeleri içeren belgelerle sınırlar. Örneğin [intitle:google arama] ifadesi, başlığında “google” kelimesi ve belgenin içerisinde herhangi bir yerde (başlıkta ya da değil) “arama” kelimesi geçen belgeleri döndürecektir. “intitle:” ile sonraki kelime arasında boşluk olmamalıdır.
   
  Sorgunuzdaki her kelimenin öncesine [intitle:] eklemeniz sorgunuzun önüne [allintitle:] koymanızla aynı sonucu verir. [intitle:google intitle:arama] ifadesi [allintitle: google arama] ifadesiyle aynıdır. 
   
   
   
  allinurl:
  Bir sorguyu [[allinurl:] ile başlatırsanız Google sonuçları, URL’sinde arama kelimeleri bulunan sitelerle sınırlar. Örneğin [allinurl:google arama] ifadesi URL’sinde “google” ve “arama” kelimeleri geçen belgeleri döndürecektir.
   
  [allinurl:] ifadesinin, URL bileşenlerinde değil kelimelerde çalıştığına dikkat edin. Bu ifade, özellikle noktalama işaretlerini görmezden gelir. Yani [allinurl: foo/bar] ifadesi sonuçları, URL’sinde “foo” ve “bar” kelimeleri içerenlerle sınırlayacak; ancak bu kelimelerin URL içerisinde bölme işaretiyle ayrılmasını, yan yana olmalarını, ya da özel bir sırada olmasını gerektirmeyecektir. Bu kısıtlamaları uygulamak için bir yöntem halihazırda mevcut değildir.
   
  Bu işleve Gelişmiş Arama sayfasındaki Gelişmiş Web Araması > Bulunduğu Yerler altından da erişilebilir. 
   
   
   
  inurl:
  Sorgunuza [inurl:] eklerseniz Google sonuçları, URL’sinde bu kelimeleri içeren belgelerle sınırlar. Örneğin [inurl:google arama] ifadesi, URL’sinde “google” kelimesi ve belgenin içerisinde herhangi bir yerde (URL’sinde ya da değil) “arama” kelimesi geçen belgeleri döndürecektir. “inurl:” ile sonraki kelime arasında boşluk olmamalıdır.
   
  Sorgunuzdaki her kelimenin öncesine “inurl:” eklemeniz sorgunuzun önüne “allinurl:” koymanızla aynı sonucu verir. [inurl:google inurl:arama] ifadesi [allinurl: google arama] ifadesiyle aynıdır.

Copyright © 2001 - 2022 , Tüm Hakları Saklıdır.